اخبار


در تاریخ سیزدهم آذر هزار و سیصد ونودو هفت در محفلی دوستانه, مرکز احیا میراث اسلامی و موزه نوشت افزار میزبان اساتید, هنرمندان, طلاب و دانشجویانی بود که به دعوت بنیاد قم پژوهی لبیک گفته بودند.
از آنجا که برخی از اعزه در این گروه هستند تصاویری چند از این محفل تقدیم میگردد.

پیمایش به بالا