اخبار


در تاریخ سیزدهم آذر هزار و سیصد ونودو هفت در محفلی دوستانه, مرکز احیا میراث اسلامی و موزه نوشت افزار میزبان اساتید, هنرمندان, طلاب و دانشجویانی بود که به دعوت بنیاد قم پژوهی لبیک گفته بودند.
از آنجا که برخی از اعزه در این گروه هستند تصاویری چند از این محفل تقدیم میگردد.