ارتباط با ما

تلفن : +36614550-36614510(25)98+

نمابر:36614558(25)98+

آدرس : قم میدان امام  ، بلوار کارگر ، نبش خیابان خیام  مرکز احیاء میراث اسلامی

ساعت کار نیم سال اول 17 الی 21    ، نیم سال دوم 16 الی 20

پیمایش به بالا